Digital CAN Bus Farthållare AP-9022 Ci

6.250,00 kr

Artikelnr: AP-9022 Ci Kategorier: ,

Digital CAN Bus Farthållare i universalutförande för eftermontering i personbilar, husbilar och lätta lastbilar med ”Driwe by Wire” elgas.

AP-9022 Ci
Internetbaserad Digital CAN Bus farthållare med inbyggd fart & RPM -begränsare. Levereras komplett med fjärrstyrd RF manöverenhet och T-kablage.

Digital CAN Bus Farthållare AP-9022 Ci används till personbilar, husbilar & lätta lastbilar utrustade med elgas ”Drive By Wire” och kopplas till fordonets CAN Bus system. Monteringstiden beräknas till ca. 45 – 60 minuter.

Fördelarna är flera som bland annat
– Enkelt handhavande.
– Mjuk farthållning.
– Ökad komfort.
– Lägre bränsleförbrukning.
– Renare miljö.
– Minskad risk för oavsiktlig fortkörning.
– Programmerbar maxhastighet.
– Programmerbar RPM -begränsare.

Beskrivning

Funktionsbeskrivning farthållare:

ON / OFF:
Genom ett lätt tryck på manöverenheten till läge ON / OFF kommer farthållaren att vara i läge PÅ eller AV.
LED lyser Grönt – Farthållaren är i standby läge.
LED lyser Rött – Farthållaren är aktiverad.

CANCEL:
Urkoppling av farthållaren sker med ett tryck på manöverenheten till läge CANCEL. Farthållaren är av-aktiverad och senaste programmerad hastighet memoreras.

SET/+:
Accelerera till önskad hastighet och tryck manöverenheten till läge SET. Farthållaren är nu aktiverad och kommer att bibehålla programmerad hastighet.

TAP UP (+1 km/t):
Vaje kort tryck på manöverenheten till läge SET kommer att öka programmerad hastighet med 1 km/t när farthållaren är aktiverad.

STEP UP (+10 km/t):
Vid tryck på SET knappen i 1 sekund kommer den programmerade hastigheten att öka med 10 km/t.

ACCELERATE (> +10 km/t):
Tryck på gaspedalen och öka hastigheten med minst 10 km/t. Tryck därefter på SET knappen för att programmera den nya hastigheten.

RES/-:
Minnesfunktion.
Tryck på manöverenheten till läge RESUME när farthållaren är av-aktiverad. Farthållaren kommer nu att aktiveras och återgå till den senaste programmerade hastigheten. Om ingen giltig hastighet finns programmerad kommer farthållaren att välja fordonets aktuella hastighet.

TAP DOWN (-1 km/t):
Varje kort tryck på manöverenheten till läge DEC kommer att minska programmerad hastighet med 1 km/t. när farthållaren är aktiverad.

STEP DOWN (-10 km/t):
Vid tryck på DEC knappen i 1 sekund kommer den programmerade hastigheten att minska med 10 km/t.

Urkoppling av farthållare sker genom att:
Trampa ner bromspedalen
Trampa ner kopplingspedalen.
Trycka på Coast -knappen.
Ställa farthållarens strömbrytare i läge OFF.

Funktionsbeskrivning fartbegränsare:

Aktivering av fartbegränsare:
Tryck manöverenheten till läge ON i ca. 2 sekunder varefter fartbegränsaren är i ”Stand-by” läge.
Accelerera till önskad max hastighet och tryck därefter manöverenheten till läge SET. Fartbegränsaren är aktiverad och fordonet kan inte överskrida aktuell programmerad hastighet.

Urkoppling av fartbegränsare:
Tryck manöverenheten till läge CANCEL. Fartbegränsaren är av-aktiverad och senaste programmerad hastighet memoreras.

12 Volt.
Bilspecifik Applikationslista

Mer information

Vikt 1 kg

Du gillar kanske också…

Du gillar kanske också…